Vereniging Vrienden Maastricht Aachen Airport
Vliegveldweg 116
6199 AD Maastricht Airport
Nederland
e-mail: info@vvmaa.nl
 

Vereniging Vrienden Maastricht Aachen Airport:

Luchthaven is infrastructuur en mag dus iets kosten

Maastricht Aachen Airport (MAA) is een essentieel onderdeel van de infrastructuur van Limburg. Zeker met het oog op de toekomst is de aanwezigheid van een moderne luchthaven voor passagiers- en vrachtvervoer van elementair belang voor de ontwikkeling van deze regio. Het is in Europa praktisch onmogelijk om nog nieuwe luchthavens te realiseren. Daarom mag een regio die al een luchthaven heeft, zich gelukkig prijzen met een voorziening die in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. Omdat er steeds méér, maar ook steeds stiller en schoner gevlogen zal worden.

Net als A2 en Julianakanaal

De Vereniging Vrienden van Maastricht Aachen Airport (VVMAA) steunt de luchthaven, maar niet noodzakelijkerwijs de eigenaren of het management ervan. Voor de VVMAA is Maastricht Aachen Airport niet anders dan de A2 of het Julianakanaal: het hoort bij het brede assortiment aan infrastructurele voorzieningen dat de regio nodig heeft. Aanleg, onderhoud en waar mogelijk versterking van deze infrastructuur is een publieke taak. Zoals dat ook bij de A2 (en de nieuwe A2-tunnel) of bij de vaarwegen het geval is, gelden voor de luchthaven andere dan bedrijfseconomische rendementseisen. Zij dient immers een aantal hogere, maatschappelijke en economische doelen. Het strategisch belang van deze voorziening voor de regio en het profijt dat Limburg nu en in de toekomst van MAA heeft, wegen naar de mening van de VVMAA zwaarder dan de rentabiliteit van de exploitatie ervan.

Binnen de milieugrenzen

Dat de commerciële exploitatie van MAA niet winstgevend is, hoeft geen verbazing te wekken. Dat is namelijk bij vrijwel geen enkele regionale luchthavens in de wereld het geval. Voor MAA geldt bovendien dat er, om de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden optimaal te waarborgen, beperkte openingstijden van kracht zijn én dat de niet-optimale baanlengte de groei- en winstkansen belemmert. De VVMAA vindt het belangrijk dat Maastricht Aachen Airport zich binnen de gestelde milieugrenzen verder kan ontwikkelen. MAA is een hoogwaardig onderdeel van de Limburgse infrastructuur dat gekoesterd en waar mogelijk versterkt moet worden. Daarom roept de VVMAA alle partijen die hieraan kunnen bijdragen, met klem op zich hiervoor in te zetten.

Overheidssteun heel gebruikelijk

MAA mag, net als andere infrastructurele voorzieningen, de samenleving iets waard zijn. De meeste regionale luchthavens in Europa ontvangen overheidssteun. In ruil daarvoor versterken zij de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en het imago van hun regio en de ontwikkeling van de regionale economie. In Limburg is de eigen luchthaven onder meer van belang voor de talrijke kennisinstituten, de industrie en handel, de congres-, beurzen- en evenementenmarkt en het toerisme. Voor de verdere versterking van het vestigingsklimaat en de wereldwijde bereikbaarheid is heropening van een lijnverbinding van MAA met Schiphol (of een andere internationale luchthaven) van cruciaal belang. De VVMAA zal initiatieven daartoe van harte ondersteunen en spoort ook alle andere betrokken partijen hiertoe aan.