Vereniging Vrienden Maastricht Aachen Airport
Vliegveldweg 116
6199 AD Maastricht Airport
Nederland
e-mail: info@vvmaa.nl
 

Activiteiten van de Vereniging Vrienden Maastricht Aachen Airport (VVMAA)

De VVMAA organiseert regelmatig activiteiten voor haar leden: informatieve en sociale bijeenkomsten, lezingen en bedrijfsbezoeken. Ook laat de VVMAA haar geluid horen op inspraakbijeenkomsten, in de politiek en de media, en zet ze zich onder meer in voor goed openbaar vervoer tussen MAA en de omliggende steden.

VVMAA steunt Maastricht Aachen Airport door:
• Versterking van het imago van de Limburgse luchthaven
• Objectieve voorlichting over het toenemende belang van MAA voor de regio
• Informatievoorziening aan publiek, politiek en pers
• Een klankbordfunctie voor de directie van MAA
• Creëren van draagvlak in de Euregio
• Samenwerking met het Platform Duurzame Luchtvaart en andere vriendenverenigingen

Wie al eens vanaf Maastricht heeft gevlogen, weet hoe comfortabel, snel en gemakkelijk dat is